SOCIAL RETURN

MEER BETEKENEN VOOR DE SAMENLEVING

LEES MEER

De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen, inclusief de mensen die schijnbaar geen arbeid kunnen verrichten, maar met de juiste kans wél een bijdrage kunnen leveren. Het is belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen en onderdeel uit te maken van het arbeidsproces.

Met veel klanten – zoals UWV, Gemeente Amsterdam en Gemeente Apeldoorn – heeft Sodexo intensieve (vaak lokale) samenwerkingsverbanden op gebied van diversiteit & inclusie, ook wel social return. Sodexo heeft oog voor talent en vindt het belangrijk om als bedrijf een weerspiegeling te zijn van de samenleving. Zo dragen we bij aan de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de steden, regio’s en landen waar wij actief zijn.

Een mooi voorbeeld van de invulling van onze streven naar diversiteit en inclusiviteit is de samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Sodexo ziet kansen om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opdracht van DJI: insluiten, herstellen en voorkomen. Sodexo helpt DJI hierbij door gedetineerden in hun laatste fase van detentie aan te nemen. Onlangs is hierover een artikel geplaatst in het DJI magazine ‘Impact maken vanuit inkoop’. Barbara van de Ven (HR Manager Sodexo binnen Government & Universities) legt daarin uit hoe wij dat doen:

“Als internationaal facilitair bedrijf met honderden locaties in Nederland hebben we mensen nodig voor een breed scala aan werkzaamheden. Onze vraag sluit aan op wat gedetineerden in penitentiaire inrichtingen te bieden hebben. Op verschillende locaties begeleiden we gedetineerden al bij werkzaamheden in de afdeling waar de uitgifte van voeding voor gedetineerden plaatsvindt (voedingsdienst) en in de personeelsrestaurants. We leren mensen niet alleen praktische vaardigheden, maar ook hoe je samenwerkt. We laten hen arbeidsritme opdoen en dragen zo bij aan een zinvolle dagbesteding.

“Wat gedetineerden te bieden hebben, sluit aan op wat wij vragen”

Een tijdje geleden kwamen we in contact met De Compagnie. Dit is een afdeling in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel waar gedetineerden heel gericht bezig zijn met het opbouwen van een bestaan na detentie. We hebben daar met twee gedetineerden sollicitatiegesprekken gevoerd. Uiteindelijk is een van hen, Danny, in de laatste fase van zijn detentie op een van onze locaties aan het werk gegaan als cateringmedewerker.

Sommige betrokkenen hadden best wat bedenkingen. We hebben erover gesproken en samen besloten we Danny een kans te geven. Het mooie is dat er heel snel een goede collegiale band ontstond. Danny is een leuke, open jongen die helaas ergens in beland was geraakt waardoor hij even aan de zijlijn heeft gestaan. Maar hij wilde zijn leven heel graag anders inrichten. Doordat hij dat uitstraalde en hard zijn best doet, is de ervaring voor ons beiden positief geweest.

“De maatschappelijke impact is veel groter dan je op het eerste gezicht zou verwachten.”

Bedrijven zoals wij kunnen door goed partnerschap met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een wezenlijke bijdrage aan de samenleving leveren. Werk is zo’n belangrijke pijler! Mensen, of het nu ex-gedetineerden, statushouders of anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn, ontdekken hun toegevoegde waarde en gaan weer in zichzelf geloven.

Het werkt ook de andere kant op, want hun collega’s vertellen enthousiaste verhalen thuis.

De maatschappelijke impact is veel groter dan je op het eerste gezicht zou verwachten.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als we dit ook samen met andere locaties en klanten kunnen oppakken. Dat we kunnen afspreken: volgend jaar laten we een x-aantal ex-gedetineerden instromen in ons bedrijf. Als we samen uitgaan van de kracht van mensen, dan is er veel mogelijk.”

Sollicitatiegesprekken voeren in detentie?

Sodexo deed het in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel. Dit jaar plaatste Sodexo een gedetineerde in zijn laatste fase van detentie als cateringmedewerker.

Like | 12

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Bericht

Verstuur